AYTAÇ SOLAK

18 yılı aşkın süredir yerli ve yabancı şirketlerde bakım ekiplerinde farklı görevlerde çalıştım. Bu süreçte yaşadığımız ortak ve en büyük sıkıntının efektif olarak çalışmayan, hatta rafa kaldırılan bir çok CMMS (Computerized maintenance management system) yani bakım yönetimi yazılımları olduğunu gördüm. Bunun bir çok nedeni var. Biraz bu konuya değinmek istiyorum.

Tesislerde efektif bir şekilde yapılandırılmış ve koordine edilmiş bilgi yönetimi, birlikte-çalışılabilirliği ve verimliliği arttıran ana unsurlardan biridir.

Bu resim için metin sağlanmadı

Yapılan araştırmalar Tesis Yaşam Döngüsü maliyetlerinin birincil yatırım maliyetlerinden 5 kat, inşaat maliyetlerinden ise 7 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkartmıştır.  Bu durum Tesis Bakım & Yönetim maliyetlerinin, binanın yaşam döngüsü boyunca, ne derece önem arz ettiğini açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısı ile efektif bir şekilde yerine getirilmiş tesis yönetimi ve tabiki CMMS, yatırım maliyetlerini düşürmek konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Operasyon ve Bakım masraflarının tesis yaşam döngüsündeki yerini daha iyi anlayabilmek için Amerika NRC(National Research Council)’ nin 1998’de ticari binalar için yayınladığı tesis yaşam döngüsü fazlarının yıllara göre dağılımlarına baktığımızda Bakım ve Operasyon fazının tesis yaşının %91’ni oluşturduğunu görmekteyiz.

Bu resim için metin sağlanmadı

Kısaca, Tesis Teknik Yönetiminde yapılacak olan iyileştirmeler kaliteyi arttırırken, zaman ve para kayıplarını minimize eder. Tüm bunlara rağmen, günümüzde süregelmekte olan tesis yönetimi aktiviteleri bir takım engellere maruz kalmakta ve yeterli verimliliğe ulaşamamaktadır. Bu durumun temel kaynağı tesis ve envanter bilgisi paylaşımı için kullanılmaya çalışılan mevcut CMMS sistemlerinin hatalı, karmaşık, eksik ve standardizasyondan uzak olmasıdır.

continue reading

Related Posts