BAYOS TEKNOLOJİ A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası, Bayos Teknoloji Anonim Şirketi (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) tarafından, toplanan, saklanan, işlenen paylaşılan ve aktarılan tüm kişisel veriler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

 

Şirketimizin internet sitesini ziyaret eden, mobil uygulamasını kullanan herhangi bir kullanıcının paylaştığı veya veri sahibinin siteyi veya mobil uygulamayı kullanımı sırasında ürettiği tüm kişisel veriler bu Gizlilik Politikası kapsamındadır.

 

6698 sayılı KVKK uyarınca, Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun hükümleri gereğince müşteri bilgilerinin gizlilik ve güvenliğine en uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

 

Şirket ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Şirket sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. İnternet sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilir, raporlarımızı okuyabilirsiniz.

İnternet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları Şirket’e aittir. İnternet sitesinde yer alan 3. Şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, marka, patent, ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirket’e aittir.

Kullanıcıların tarafımızla paylaştığı kişisel verilerin, resmi kurumlar ve yetkililer tarafından talep edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde paylaşılabilecektir.

Şirket bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Şirket, müşteriler ya da Şirket ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Şirket tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Gerek Şirketimizin internet sitesinden bağlantı verilen sitelerdeki gerekse diğer internet sitelerine bağlantıların riski kullanıcıya aittir.

İnternet sitemizin kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir kesinti sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zarar ve masraflardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

Tüm bu bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup kesinlikle bir teklif değildir. Şirketimizin internet sitesine giriş yapılması yukarıda belirtilen tüm hususların kabul edildiği anlamına gelmekte olup, bu web sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetleri sayfaları bilgileri görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde info@bayos.com.tr E-posta adresimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.