• 359 words1,8 min read

    Operasyonel bakım mükemmelliği, bir işletmenin bakım faaliyetlerini düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütmek için gerekli olan süreçler, sistemler ve kaynakları yönetme kabiliyetidir.